• rzepak.jpg
  • chaber.jpg
  • czerna1.jpg
  • odra.jpg
  • czerna2.jpg
Start
wtorek, 07 lipca 2020
BEZPŁATNY SYSTEM INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011
piątek, 19 sierpnia 2011
ImageW sobotę 13.08.2011 r. w miejscowości Kłoda odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Żukowice. W turnieju udział wzięło 8 drużyn, które w pierwszym etapie zostały podzielone na 2 grupy po 4 zespoły, w których mecze rozgrywane były w systemie "każdy z każdym". Do drugiego etapu tj. fazy pucharowej automatycznie awansowały dwie najlepsze drużyny z każdej grupy tworząc pary półfinałów.
Więcej…
 
DZIEŃ NIELUBI 2011
piątek, 19 sierpnia 2011
 ImageDnia 14.08.2011r. w Nielubi odbył się po raz pierwszy w historii „Dzień Nielubi”. Na imprezę przybyło wielu mieszkańców wsi, dla których był przygotowany poczęstunek m.in. pajda chleba ze smalcem i ogórkiem, kiełbaski z grilla i ciasto upieczone przez mieszkanki Nielubi.
Więcej…
 
"W CIENIU KOLEGIATY" 2011
czwartek, 18 sierpnia 2011
Image15 sierpnia 2011 roku pod głogowską Kolegiatą odbyły się uroczystości Święta Wniebowzięcia NMP, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Folkloru i Tradycji Ziemi Głogowskiej. Jak co roku, w myśl idei tego święta, którym jest kultywowanie najpiękniejszych tradycji ludowych, każda z gmin powiatu głogowskiego przygotowywała własne stoisko, gdzie można było podziwiać miejscowe rękodzieła, a także skosztować różnych wypieków i potraw.
Więcej…
 
NABÓR KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW DO SZACOWANIA WARTOŚCI RYNKOWEJ ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY ŻUKOWICE
środa, 17 sierpnia 2011
ImageUrząd Gminy Żukowice w związku z wnioskiem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Głogowie w sprawie powołania Rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i sprzętu informuje, że osoby zainteresowane powołaniem ich na rzeczoznawcę winny wystąpić do Wójta Gminy Żukowice ze stosowanym wnioskiem.
Więcej…
 
KONKURS EKOLOGICZNO - PLASTYCZNY W BIBLIOTECE
środa, 10 sierpnia 2011
Image W ubiegły piątek (05.08.2011) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nielubi odbył się  konkurs ekologiczno – plastyczny dla dzieci, nawiązujący do zorganizowanej akcji sortowania śmieci. Przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczne wyjaśniające potrzebę dbania o środowisko, a także gry i zabawy z nagrodami. Wspólna zabawa trwała od godziny 10 do 14 i cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych.
Galeria zdjęć
 
SPRAWNY UCZEŃ
wtorek, 09 sierpnia 2011

Image

W roku szkolnym 2011/2012 po raz pierwszy przyznane zostaną stypendia marszałka województwa w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Uczniom Niepełnosprawnym „Sprawny uczeń”. 1.000 zł mogą otrzymać niepełnosprawni uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z małych miasteczek i wsi Dolnego Śląska. Stypendia będą ufundowane z budżetu województwa.Jednorazowe stypendia przysługują uczniom spełniającym łącznie następujące warunki:

Więcej…
 
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM.
wtorek, 09 sierpnia 2011

ImageODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI, CZERNA, DOBRZEJOWICE - GMINA ŻUKOWICE - POWÓDŹ 2010 (drogi nr 608,790,664,665 obręb Brzeg Głogowski) 

Numer ogłoszenia: 236168 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 222986 - 2011 data 29.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Żukowice, Żukowice 92, 67-231 Żukowice, woj. dolnośląskie, tel. 0 76 831 42 41, fax. 0 76 831 41 49.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV 4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowice 67 - 231 Żukowice, Sekretariat Urzędu, pok. nr 10.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Żukowice 67 - 231 Żukowice, Sekretariat Urzędu, pok. nr 10..

 
14 SIERPIEŃ 2011 - DZIEŃ NIELUBI
wtorek, 09 sierpnia 2011


         
           
Dzień Nielubi 2011
             14.08.2011 r.

Rozpoczęcie – godzina 16:00 przy świetlicy wiejskiej

W Programie:

·         Historia Nielubi

·         Zabawy dla dzieci

·         Turniej ulic o puchar Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Głogowie

·         Loteria Fantowa

·         Występy artystyczne

 
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZETU ELEKTRONICZNEGO
poniedziałek, 08 sierpnia 2011

ImageDnia 29 lipca br. firma AG-EKO z Lubina przeprowadziła nieodpłatną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (lodówki, pralki, kuchenki gazowe, telewizory, komputery, sprzęt grający itp.). 

Akcja cieszyła się  powodzeniem i została bardzo pozytywnie odebrana przez mieszkańców, którzy mogli pozbyć się kłopotliwych odpadów i przy okazji zrobić porządki w piwnicach i na strychach.  W czasie trwania akcji zebrano ok. 1 tony zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego co świadczy o  potrzebie takich działań .

Kolejną zbiórkę planuje się przeprowadzić wiosną przyszłego roku.

 
UWAGA ROLNIKU ! AKCJA ŻNIWA.
piątek, 05 sierpnia 2011

Image Rolnictwo to najbardziej wypadkowa gałąź gospodarki narodowej w Polsce. Według statystyk KRUS corocznie odnotowuje się kilkadziesiąt tysięcy wypadków przy pracy rolniczej  z czego kilkaset to  wypadki śmiertelne, niestety ta czarna lista dotyczy  także dzieci.
Trwają żniwa  - okres wzmożonych prac polowych, w czasie których pośpiech i zróżnicowanie wykonywanych prac prowadzi do nieuwagi a co za tym idzie tragicznych w skutkach wypadków. Wielu z nich można by uniknąć, stosując się do zasad  bezpiecznej pracy oraz racjonalnego myślenia w czasie wykonywania czynności związanych przede wszystkim z obsługą maszyn ( kombajn zbożowy, prasa, ciągnik), transportem plonów, pracą na wysokości.

Więcej…
 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 04 sierpnia 2011

Image Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Żukowice Uchwały Nr IX/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Żukowice, 67–231 Żukowice w terminie do dnia 26 sierpnia 2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                             Wójt Gminy Żukowice
                                            (-) Krzysztof Wołoszyn

 
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŻUKOWICE.
czwartek, 04 sierpnia 2011

Image Ogłoszenie o postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice. Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Dobrzejowice w gminie Żukowice.

Więcej…
 
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z/S W NIELUBI BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK
środa, 03 sierpnia 2011
 
ImageCelem programu jest edukacja i popularyzacja zwiększenia wykorzystania Internetu przez użytkowników bibliotek, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i jej filiach.

Więcej…
 
GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011.
wtorek, 02 sierpnia 2011
ImageSerdecznie zapraszamy na GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ, który odbędzie się dnia 13 sierpnia 2011 r. (sobota) o godzinie 10:00 przy sali wiejskiej w miejscowości Kłoda. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie drużyn do dnia 8 sierpnia 2011 r. (poniedziałek) natomiast drużyny zgłoszone na turniej w pierwszym terminie o potwierdzenie uczestnictwa w Urzędzie Gminy w Żukowicach.
 
DWA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWE NA ODBUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH.
piątek, 29 lipca 2011

Image Wójt Gminy Żukowice ogłasza dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dla zadań: 

ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI, CZERNA, DOBRZEJOWICE - GMINA ŻUKOWICE - POWÓDŹ 2010 (drogi nr 35, 121 obręb Czerna i nr 436 obręb Dobrzejowice) - SIWZ i dokumentacja dostępna  na stronach BIP <tutaj> 

ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BRZEG GŁOGOWSKI, CZERNA, DOBRZEJOWICE - GMINA ŻUKOWICE - POWÓDŹ 2010 (drogi nr 608,790,664,665 obręb Brzeg Głogowski) - SIWZ i dokumentacja dostępna  na stronach BIP <tutaj>

 
TRENING SYSTEMU OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA
czwartek, 28 lipca 2011
ImageW dniu 1 sierpnia 2011r. na terenie Powiatu Głogowskiego zostanie przeprowadzony trening uruchomiania systemu ostrzegania i alarmowania przy wykorzystaniu akustycznego systemu alarmowego.- godz. 17.00 – ogłoszenie alarmu – Treść sygnału: Alarm powietrzny

Sposób przekazania sygnału:
Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie 1 (jednej) minuty

- godz. 17.02  - odwołanie alarmu – Treść sygnału: Odwołanie alarmu
Sposób przekazania sygnału:
Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie 1 (jednej) minuty

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
środa, 27 lipca 2011
ImageWójt Gminy Żukowice ogłasza I przetrag ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości
Obręb Żukowice działki 458/1, 678, 675, 670/5, 670/10, 695/4, 668, 698/3, 673, 709/1, 670/3, 670/16
Obręb Brzeg Głogowski działka 12
Obręb Kłoda działka 412
Przetarg odbędzie się 28 września 2011r. Wadium należy wpłacić do dnia 1 września 2011r.
treść ogłoszenia
 
KONSERWACJA ROWU MELIORACYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI SŁONE
wtorek, 26 lipca 2011
ImageDnia 20 lipca 2011r. dokonano odbioru prac, które polegały na "Konserwacji rowu melioracyjnego w obrębie geodezyjnym Słone o łącznej długości rowu 1180 mb"

Łączny koszt realizacji zadania wynosi 13.530,00 zł, z czego 80 % kosztów projektu współfinansowane została z budżetu województwa dolnośląskiego.
 
PODPISANA UMOWA NA PRZEBUDOWĘ DROGI W NIELUBI
wtorek, 26 lipca 2011

ImageDnia 26 lipca została podpisana umowa na "Przebudowę drogi gminnej prowadzącej do strefy aktywności gospodarczej w Nielubi - etap I". Wartość prac wyceniono na kwotę ponad 750.000 zł. W związku z powyższym informujemy, iż w najbliższych dniach firma przystąpi do prac drogowych i należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Za utrudnienia przepraszamy.  

 
ZMIANA TERMINU GMINNEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ KŁODA 2011.
piątek, 22 lipca 2011
ImageW związku ze złymi warunkami atmosferycznymi Gminny Turniej Piłki Siatkowej zaplanowany na dzień jutrzejszy tj. 23.07.2011 roku w miejscowości Kłoda zostaje przeniesiony na dzień 13.08.2011 r. Jednocześnie informujemy, że miejsce rozgrywek jak i sam regulamin pozostają bez zmian.
 
<< pierwsza < poprzednia 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 następna > ostatnia >>

Strona 194 z 210
Top! Do góry